Byggetilsyn

JS Rådgivende Ingeniører har solid erfaring med at foretage tilsyn I forbindelse med nybyggeri

Selvom det fleste byggefirmaer har erfaring med opførelse af nye parcelhuse, er det oftest mindre håndværkervirksomheder der foretager arbejdet på pladsen hvor kvaliteten varierer.

Vores byggesagkyndige vil sikre dig en sikker og tryg byggeproces hvor vi vil sikre byggeriet opføres efter byggetekniske standarder. Vores byggetilsyn består af en række stikprøvekontroller af de vigtige konstruktioner og bygningsdele under opførelse. Qua vores erfaring, foretages tilsyn på de tidspunkter hvor der er størst risiko for at der sker fejl med stor betydning for byggeriet. Vores rådgivning strækker sig igennem hele byggeperioden, lige fra kontraktindgåelsen til afleveringsforretning.

Efter hver tilsyn udarbejder vores byggesagkyndige et tilsynsnotat der beskriver de forhold der er konstateret ved tilsyn og suppleret med billeder. Vores byggesagkyndig tager gerne dialogen med entreprenøren på pladsen og der følges ligeledes op på opmærksomhedspunkterne ved den næste tilsyn. På den måde sikrer vi at fejlene udbedres undervejs.

Vores Byggetilsyn Omfatter Typisk Følgende:

  • Gennemgang af entreprisekontrakt
  • Tilsyn med fundament, særligt omkring støbning af fundamenter og armering
  • Terrændæktilsyn inden støbning af gulv. Her føres der kontrol af insallationer
  • Tilsyn med bagmure og tagkonstruktioner
  • Murerarbejder
  • Tilsyn med tagarbejder, dampspærre og gipsarbejder
  • Tilsyn med vådzoner herunder vådrumssikring, kontrol af fald mv.
  • Teknisk gennemgang inden overtagelse for at minimere fej og mangler
  • Afleveringsforretning
Kontakt os