Energiramme og varmetabsberegner

JS Rådgivende Ingeniører har de rigtige kompetencer til at udarbejde varmetabsberegninger eller enerigramme beregninger jf. Br18 eller br20

Når der skal opføres et nyt byggeri, eller der skal udføres en tilbygning til en eksisterende bygning, kræves der en dokumentation på at energikravet er overholdt i de nye konstruktionsdele. Myndighederne stiller krav til at varmetabet i nye konstruktionsdele i en tilbygning er inden for det maksimalt tilladelig varmetab. Disse er beskrevet i bygningsreglementet. Ved et nyt byggeri skal der udarbejdes en ny energiramme, der dokumenterer at energiforbruget er inden for den tilladelige energiramme. Overholder energirammen ikke de opgivende kræv i gældende bygningsreglement, kan man f.eks. komme ud for at formindske arealet på vinduerne eller anvende en anden type vindue med lavere u værdi. Det kan også være at man bliver nødt til at installere solceller på taget eller lign.

JS Rådgivende Ingeniører kan hjælpe med at udarbejde varmetabsberegninger på tilbygninger eller energirammer på nybyggerier.

Kontakt os