Statiske beregninger

JS Rådgivende Ingeniører er specialister inden for statiske beregninger og stabilitetsberegninger

Uanset om det er en privatbolig med enkelt eller flere etager du skal have opført, eller ombygge på en eksisterende ejendom, kan JS Rådgivende Ingeniører være behjælpelig med at udarbejde de nødvendige statiske beregninger. De statiske beregninger omfatter de nødvendige ingeniører beregninger der påviser at et byggeri overholder de gældende normer og den gældende lovgivning der er påkrævet for at ombygningen kan godkendes af myndighederne.

Udover at være en dokumentationskrav overfor myndighederne, så udgør de statiske beregninger grundprincipperne i hvordan et byggeri skal udføres. JS Rådgivende Ingeniører er dygtige inden for faget, og bestræber sig for at imødekomme bygherrens og arkitekternes ønsker. Dette kan opnås ved at udføre de traditionelle statiske beregninger eller avanceret FEA-simuleringer. Beregning af ejendoms stabilitet er også påkrævet af myndighederne. Derudover er det en nødvendighed for at sikre byggeriets stabiliserende modstandsstyrke imod væltning. JS Rådgivende Ingeniører har de rigtige kompetencer inden for dette felt, og kan hjælpe med at sikre stabiliteten i et byggeri.

Fundamentet i et byggeri er det der sikrer at byggeriet står korrekt på en byggegrund. Fundamentet skal dimensioneres på baggrund af en geoteknisk undersøgelse, der beskriver jordens styrke – og deformationsegenskaber. JS Rådgivende Ingeniører kan hjælpe med at læse de geotekniske undersøgelser på grunden og dimensionere den nødvendige funderingsmetode.

Statiske Beregninger Anvendes Typisk Ved
Følgende Lejligheder:

  • Nybyggeri af hus eller etagebyggeri
  • Tilbygning til eksisterende byggeri
  • Ombygning af eksisterende byggeri
Kontakt os